(Liczba miejsc ograniczona (30). Liczy się kolejność zgłoszeń)*


Jednocześnie wyrażam zgodę na to, aby Fundacja Polska Innowacyjna z siedzibą w Warszawie*:

* Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla możliwości uczestnictwa w wydarzeniu Meetup organizowanym przez Fundację Polska Innowacyjna. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, jak i do ich poprawiania lub żądania usunięcia. W każdej chwili każda z ww. zgód może zostać również odwołana.

** Pole wymagane, możliwość wielokrotnego wyboru.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Polska Innowacyjna, ul. Ogrodowa 48 /54, 00-876 Warszawa, NIP: 7010434666, REGON: 147332521, KRS: 0000515557, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS.